art talking
Úvodní strana / Kurzy / Dějiny umění ArtTalking

KURZY DĚJIN UMĚNÍ

1. ArtTalking:  VÝTVARNÉ UMĚNÍ AKTUÁLNĚ K VIDĚNÍ v Kutné Hoře

gask 

Barvířův dům (BD) ve spolupráci s Galerií Středočeského kraje (GASK) a Národní galerií v Praze (NG) připravil na školní rok 2010/11 jedinečný cyklus přednášek a komentovaných prohlídek zaměřený na prohloubení znalostí o světovém a českém umění 20. století skrze vlastní zkušenost, interpretaci, diskusi a zážitek (říjen 2010 – duben 2011). Cyklus vede účastníky na cestě k porozumění (nejen) modernímu umění, které je aktuálně k vidění v našem regionu. Skládá se většinou z „přípravné“ přednášky s dataprojekcí v BD a z navazující komentované prohlídky výstav a expozic GASKu, NG a dalších. V rámci cyklu budou přednášet kurátoři/rky NG a GASKu.

Kurz probíhá vždy ve čtvrtek od 17:30 (v Barvířově domě) nebo v sobotu od 14:00 (v GASKu a v dalších institucích). Kurz začíná 14. října 2010. Počet ve skupině je omezen na 20 osob. Rezervace nutná. Změna programu vyhrazena. Ke každé akci bude k dispozici její stručný psaný obsah.

Doba trvání: 60 - 90 min. Cena: (předplatné 14 přednášek) 1680 Kč. Přednostně bereme předplatitele. V případě volných míst je jednotlivé vstupné 150 Kč.

Předpokladem pro účast v kurzu není znalost dějin umění, ale vůle a chuť o umění přemýšlet. Odměnou nám bude setkání s tím nejlepším, co region v oblasti výtvarného umění v současnosti nabízí.

Program říjen 2010 – duben 2011

14. 10.  2010 Nebojte se současného umění!

BD 17:30, diskusní interaktivní dílna, lektorka: P. Bidlasová

23. 10.  2010 Start point – nejmladší umění.

GASK 14:00, komentovaná prohlídka, přednášející: M. Keratová

 

4. 11. 2010 Paříž jako město permanentní revoluce umění na počátku 20. století.

BD 17:30, přednáška s výtvarnou etudou, lektorka: M. Sybolová

13. 11. 2010 Alfons Mucha.

GASK 14:00, komentovaná prohlídka, přednášející: O. Chrobák, M. Vinglerová

 

27. 11.  2010 Co je moderní a co avantgardní (české umění 1. poloviny 20. století ve sbírkách GASK).

GASK 14:00, komentovaná prohlídka, přednášející: M. Bergmanová

11. 12. 2010 Od Moneta k Warholovi.

Veletržní palác v Praze 14:00, komentovaná prohlídka výstavou Batlinerovy sbírky, přednášející: M. Sybolová

 

13. 1. 2011 Karel Škréta – barokní malíř.

BD 17:30, přednáška, přednášející: Andrea Rousová

29. 1. 2011 Baroko v Kutné Hoře.

GASK 14:00, architektonická procházka, přednášející:

 

10. 2. 2011 Jak se starat o umělecká díla?

BD 17:30, přednáška restaurátora, přednášející:

26. 2. 2011 Komentovaná prohlídka na přání aneb vstupte prosím do depozitáře.

GASK 14:00, komentovaná prohlídka, přednášející: O. Horák

 

10. 3. 2011 Mediální obraz umělce aneb zbořte předsudky o umělcích.

BD 17:30, přednáška, přednášející: O. Pětivoká

26. 3. 2011 Damien Hirst aneb moc a sláva současného umělce.

GASK 14:00, komentovaná prohlídka, přednášející: M. Vinglerová, J. Třeštík

 

9. 4. 2011 Bauerova vila – kubistický skvost na Kolínsku.

Libodřice 14:00, komentovaná prohlídka vily, přednášející: O. Bystřický

16. 4. 2011 Třebešice – centrum současného umění na Kutnohorsku.

Třebešice 14:00, komentovaná prohlídka zámku, přednášející:

 

2. KRAJINA JAKO VĚČNÁ INSPIRACE

letní kurz dějin umění

Barvířův dům ve spolupráci s Galerií Středočeského kraje (GASK) a s Lektorskými odděleními SUDS a SMSU Národní galerie v Praze připravil na závěr školního roku 2010/11 cyklus interaktivních přednášek, který nabídne účastníkům možnost nahlédnout do evropské i české krajinomalby konce 19. století, a tak trochu si vybrat místo budoucí letní dovolené. Cyklus se skládá z pěti přednášek s dataprojekcí v Barvířově domě a jedné komentované prohlídky expozice GASKu. Doba trvání: 60-90 min. Každá přednáška bude doplněna výtvarnou aktivitou pro účastníky inspirovanou dílem probíraných krajinářů. Ke každé přednášce bude k dispozici její stručný psaný obsah. V rámci cyklu budou přednášet kurátorky NG. Změna programu vyhrazena.

Počet ve skupině je omezen. Rezervace nutná. Cena (předplatné 6 přednášek): 720 Kč. V případě volných míst je jednotlivé vstupné 150 Kč. Předplatné můžete zaplatit převodem na účet, nebo přímo v Barvířově domě. Pořadatel si vyhrazuje právo kurz v případě nedostatečného počtu předplatitelů zrušit.

Program: 

28. dubna 2011 17.30 hodin

Pontavenská škola v Bretani – hledání ztraceného času

přednáška v Barvířově domě, přednášející: Monika Sybolová

zelené stromy

(Maurice Denis, Zelené stromy, 1893)

5. května 2011 17.30 hodin

Krajinářská kolonie ve Worpswede u Brém – hledání nálady a prazákladu krajiny

přednáška v Barvířově domě, přednášející: Hana Rosenkrancová

bažinatý kanál

(Fritz Mackensen, Bažinatý kanál, 1900) 

12. května 2011 17.30 hodin

Paul Gauguin na Tahiti – nebe, peklo, ráj

přednáška v Barvířově domě, přednášející: Markéta Ježková

tahitské pastorále

(Paul Gauguin, Tahitské pastorále, 1893) 

19. května 2011 17.30 hodin

Boys of Glasgow – skotské zjevení ve střední Evropě

přednáška v Barvířově domě, přednášející: Monika Sybolová

čeledínova dcera

(James Guthrie, Čeledínova dcera, 1883)

26. května 2011 17.30 hodin

František Kaván - přesýpání nálad nejen na Českomoravské vysočině

přednáška v Barvířově domě, přednášející: Monika Sybolová

odtékání

(František Kaván, Odtékání, 1896)

2. června 2011 17 hodin (!)

Krajinomalba konce 19. století – nálada nebo dojem?

komentovaná prohlídka v GASK, přednášející: Hana Rosenkrancová

talisman

(Paul Sérusier, Talisman, 1888)

vytvořilo Anawe