O nás

Společnost Barvířův dům, o.p.s., která vznikla v roce 2007 se záměrem oživit historický dům a otevřít ho veřejnosti, provozuje kulturně-vzdělávací centrum a nekuřáckou kavárnu v centru Kutné Hory.

Kulturně-vzdělávací centrum Barvířův dům vzniklo s úmyslem vytvořit v Kutné Hoře nové možnosti, jak smysluplně a tvořivě využívat volného času. Široké veřejnosti nabízíme vzdělávací kurzy různého zaměření, přednášky a drobné kulturní akce, které pořádáme v prostorách zrekonstruovaného historického domu v centru Kutné Hory. V přízemí domu je také nekuřácká kavárna, kde lze v klidné, takřka domácí atmosféře ochutnat kávu z několika koutů světa.

DŮM Měšťanský dům s gotickým jádrem v Bartolomějské ulici čp. 221, poprvé zmiňovaný v polovině 16. století, byl ve druhé polovině dvacátého století opuštěn jako nezpůsobilý k bydlení, opakované pokusy o rekonstrukci se předchozím majitelům nepodařilo dotáhnout do konce. V roce 2006 dům koupil pan Pavel Kabát a nabídl ho k pronajmutí. V roce 2007 a 2008 jsme se tak mohli podílet na celkové rekonstrukci domu, pro který jsme našli nové využití.

BARVÍŘŮV DŮM Název společnosti Barvířův dům, o.p.s., souvisí s historií domu a jeho někdejším majitelem panem Václavem Švalbou (Švolbem), který dům vlastnil v polovině 17. století a který byl údajně barvířem, jak se píše v historii domu sepsané památkovým ústavem v roce 1984. Historie domu a jeho obyvatel nás inspirovala nejen k tomu, abychom ji připomněli ve svém názvu, ale také v úvahách nad tím, jakým životem by se mohl dům v budoucnu naplňovat. Představa řemeslné práce barvíře, který dodává barvu látkám, které by jistě i neobarvené byly dobře prakticky použitelné, ale přesto se někdo rozhodl je barvou obdařit, protože to pro něj má určitý smysl, vpodstatě vyjadřuje to, jak chápeme činnost „kulturně-vzdělávacího centra“, které se právě snažíme uvést do života.

KUTNÁ HORA Není naším rodným městem ani městem našich studií, nemáme ji ještě omakanou, ale s úctou a po špičkách ji objevujeme, stává se pro nás městem, které jitří naše smysly, kde cítíme duchovní kontinuitu, kde chceme komunikovat... Na druhé straně, z dnešního málem spícího života kutnohorské „kultury“ tuto potřebu komunikovat také sami cítíme.

Tereza a Štěpán Jelínkovi

jelínkovi

vytvořilo Anawe