Kulturní historie regionu

Chcete-li se přihlásit do některého z našich kurzů, můžete nám zavolat na tel. 607/575780 nebo 327/313753, nebo vyplnit krátký formulář zde.

Úvodní strana / Kurzy / Historie regionu

Ve spolupráci se občanským sdružením Památky pro život jsme pro Vás připravili přednáškový cyklus, který přibližuje dějiny kutnohorského a kolínského regionu v kontextu s dějinami životního stylu. Cyklus doprovázejí exkurze a vycházky s výkladem o památkách. Přednášky zajišťuje tým odborníků z oblasti historie, dějin umění, archeologie a dalších souvisejících oborů. Cyklus finančně podpořilo město Kutná Hora.

KULTURNÍ HISTORIE KUTNOHORSKA A KOLÍNSKA - CYKLUS OPĚT ZAHÁJEN!!!

Úterý 22. 3. 2011 | 17 hodin

Humanistická vzdělanost a předbělohorská knižní kultura na Kutnohorsku a Kolínsku. Přednáší PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D. V Čechách se ve druhé polovině 16. století rozšiřovala humanistická vzdělanost i v městském prostředí. Vysokoškolské vzdělání získávají budoucí městští písaři, učitelé partikulárních škol a někteří členové městských rad. Většina z nich byla literárně činná a podle dobové módy tito jednotlivci dávali na odiv své znalosti jako výraz humanistických zájmů i osobní prestiže. Rozšiřoval se také obchod s knihami, jehož jedním z center byla Kutná Hora, a s knihami se častěji setkáváme v měšťanských domácnostech. Vstupné 95 Kč.

 

V roce 2009 proběhly tyto akce: 

Neolitické rondely na Kolínsku. Přednáší PhDr. Radka Šumberová.

Slavníkovci – správci přemyslovského panství mezi Malínem a Libicí. Přednáší PhDr. Michal Lutovský.

Církevní řády na Kutnohorsku a Kolínsku ve středověku. Přednáší PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D.

EXKURZE Středověké venkovské kostely na Kutnohorsku a Kolínsku. Přednáší Mgr. Vladimír Rišlink. Okružní cesta autobusem. V rámci exkurze bychom měli navštívit tato místa: Kostel sv. Bonifáce v Lochách, kostel sv. Jakuba ve Svatém Jakubu, kostel sv. Prokopa v Záboří nad Labem, kostel sv. Kateřiny ve Svaté Kateřině, kostel Nanebevzetí P. Marie ve Kbelu a kostel Nanebevzetí P. Marie ve Vysoké.

Hrady na Kutnohorsku v předhusitském období. Přednáší prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. 

Do boje a na turnaj – vývoj plátové zbroje ve 14. a 15. století. Přednáší Bc. Stanislav Hrbatý z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Andělská hudba z kaple sv. Kateřiny v Kouřimi. Hudební nástroje českého středověku.

Přednáší Josef Krček, umělecký vedoucí vokálně-instrumentálního souboru dobových nástrojů Chairé.

Fotografie z průběhu přednášky naleznete zde.

EXKURZE Středověké kostely v Malíně – vycházka s výkladem (2 hodiny). Přednáší Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně. Sraz účastníků v Malíně u kostela sv. Štěpána. 

 

V roce 2010 proběhly tyto akce:

Jídlo a pití ve středověku. Olga Kaderová – Mgr. Vladimír Rišlink. Ochutnávka a ukázka prostřeného stolu!

Fotografie z průběhu přednášky naleznete zde.

Zábavy ve středověku a raném novověku. Zábavy a slavnosti šlechty, měšťanů i městské a venkovské chudiny, vycházející kromě jiného  i ze svátků církevního kalendáře, zpestřovaly život tehdejší společnosti. Přednáší PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D.

Počátky českých středověkých měst a vznik Kutné Hory. Ve 13. století čeští panovníci založili několik desítek královských měst, které přispěly k modernizaci českého království. Výjimečné postavení mezi nimi zaujala Kutná Hora. Přednáší Mgr. Vojtěch Vaněk.

Kutná Hora stříbrná. Kutnohorské stříbrné doly spolu s mincovnou ve Vlašském dvoře přinášely nevídané bohatství, ale byly také unikátním výrobním komplexem. Přednáší Ing. Martin Bartoš, CSc.

Královská města na Kutnohorsku a Kolínsku ve středověku. Komparativní charakteristika a vzájemné vztahy královských měst Kutné Hory, Kouřimi, Kolína a Čáslavi přibližují život zdejších měšťanů. Přednáší Dr. Ladislav Jouza.

Královské město Čáslav. Exkurze s prohlídkou památek. Exkurzi povedou Mgr. Vladimír Rišlink a Dr. Ladislav Jouza. Doprava vlastní – sraz účastníků v Čáslavi na nám. Jana Žižky z Trocnova před radnicí.

Královské město Kouřim a klášter cisterciáků v Klášterní Skalici. Celodenní exkurze s prohlídkou památek. Exkurzi povede Mgr. Vladimír Rišlink. Doprava vlastní, sraz účastníků v Kouřimi na Mírovém náměstí před Muzeem Kouřimska.

Královské město Kolín. Exkurze s prohlídkou památek. Exkurzi povedou Mgr. Vladimír Rišlink a Dr. Ladislav Jouza. Doprava vlastní – sraz účastníků v Kolíně na Karlově náměstí před radnicí. Přepokládaná délka exkurze 3 hodiny.

Kutnohorsko a Kolínsko za husitské revoluce   – události, osoby a ohlasy. Husitské války významně ovlivnily českou společnost v období pozdního středověku a nástupu novověku. Symboly a obrazy husitství opět ožily při tvorbě moderního českého národa. Přednáší Dr. Ladislav Jouza.

Kostel sv. Barbory v Kutné Hoře. Prohlídka s výkladem. Výklad povede Mgr. Vladimír Rišlink.

Kostely sv. Jakuba a Panny Marie na Náměti v Kutné Hoře. Prohlídka s výkladem. Výklad povede Mgr. Vladimír Rišlink.

 

(Móda v době Karla IV. - přednáška se bude konat v náhradním termínu!!!

Přednáška přibližuje dějiny české módy ve 14. století. Její součástí bude také ukázka rekonstrukce dvorského dámského oděvu a účesu. Přednášejí Mgr. Vladimír Rišlink - Markéta Rišlinková Stormová. Vstupné 95 Kč.)

 

vytvořilo Anawe