Příroda a ekologie

Chcete-li se přihlásit do některého z našich kurzů, můžete nám zavolat na tel. 607/575780 nebo 327/313753, nebo vyplnit krátký formulář zde.

Úvodní strana / Kurzy / Příroda a ekologie

"JENOM TŘÍDIT NESTAČÍ... Roční program přednášek o přírodě a životním prostředí".

lípa

Aktuální program: 

JARNÍ VYCHÁZKY OKOLÍM KUTNÉ HORY S VÝKLADEM O PŘÍRODĚ A KRAJINĚ

sobota 2. dubna 2011 od 14 hodin

CHOTKOVSKÝ PARK ZÁMKU KAČINA Okruh parkem na 2,5-3 hodiny. Výklad povede Ing. Markéta Flekalová, která nás seznámí s historií a kompozičními principy parku této jedinečné památky zahradního umění typu "okrasný statek" u nás, navíc v kontextu s unikátním klasicistním zámkem. Setkání účastníků na parkovišti u hospody Na Huse ve Svatém Mikuláši. S sebou dobré boty.

středa 13. 4. | 17.30 hodin PŘEDNÁŠKA

KUTNOHORSKÉ PODZEMÍ A PRŮZKUM DOLŮ V ÚDOLÍ BYLANKY občanským sdružením Barbora. Přednáška z cyklu Jenom třídit nestačí... Svou činnost představí členové o. s. Barbora Petr Zeman a Jan Kavalír. Účastníci se mohou těšit např. na fotografie z podzemních prostor či na mapovou dokumentaci. Vstupné 35 Kč.

neděle 17. dubna 2011 od 9.30 hodin

ÚDOLÍM BYLANKY PŘES VYSOKOU DO SUCHDOLA Vycházka s Doc. Zdeňkem Lipským. Setkání účastníků na konečné MHD Kutná Hora, nemocnice. Návrat ze Suchdola autobusem v 13.23.

sobota 30. dubna 2011 od 10 hodin CYKLOVÝLET!

KOMPONOVANÁ KRAJINA CHOTKOVSKÉHO PANSTVÍ Výklad povede Ing. Markéta Flekalová. Okruh v délce 17 km se vyhne parku, ale propojí zajímavé body v blízkosti Kačiny a Nových Dvorů: hráz bývalého svatoanenského rybníka v Nových Dvorech, Červený domek, hájovnu, pastevní krajinu kolem Klejnárky, hráz bývalého Mikulášského rybníka, ostrovy v něm, empírovou hájovnu Haltýřek, umělou zříceninu v lese Libuši, cestu k Novému rybníku a zbořenou studánku, Kamajku, kde stával vyhlídkový pavilon. Návrat kolem Katovny. Můžete se těšit na sasanky a dymnivky, které zde tou dobou pokvetou. Setkání účastníků v Nových Dvorech na náměstí.

so 14. května 2011 od 9.30 hodin

Z NOVÝCH DVORŮ NA KAČINU Vycházka s Doc. Lipským a PhDr. Šantrůčkovou se zaměří na kulturněhistorické památky Nových Dvorů a přírodní zajímavosti Kačinské obory. Začátek v Nových Dvorech před zámkem.

Vstupné 35 Kč na každý výlet se platí na místě. Počet osob ve skupině je omezený, je třeba se přihlásit vždy nejpozději den předem před konáním výletu.

kačina 

zámecká knihovna

kačina1 

pohled na Kačinu

stromový rondel 

stromový rondel
 

Vzdělávací program Jenom třídit nestačí... zahrnuje přednášky o přírodě, krajině a krajinotvorbě, dále o tzv. zelené architektuře, o ekologii v domácnosti či biopotravinách a v neposlední řadě také diskuse o tom, jaký smysl má ekologie v každodenním životě. Přednášky a exkurze zajišťujeme ve spolupráci s odborníky z českých univerzit a ekologických organizací z celé ČR (včetně dvou organizací kutnohorských -  Občanské sdružení Denemark a Ekodomov, o.s.). Program je určený široké veřejnosti. Program získal potřebné finance v rámci grantového programu Partnerství pro Kolínsko.

Vstupné na jednotlivé přednášky a výlety 35 Kč.

orchismorio

Proslovené přednášky

Proč je květena ČR tak pestrá? Přednáší Ing. Milan Štech, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Kde hledat středoevropské orchideje? Přednáší Ing. Milan Štech, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Údolím Vrchlice. Jaké rostliny a živočichy tu nalezneme? Přednáší Bc. Martin Starý z občanského sdružení Denemark, které o údolí Vrchlice pečuje.

Znáte údolí Vrchlice? Pojďte s námi na sobotní výlet. Údolím nás provede Bc. Martin Starý z občanského sdružení Denemark, které o toto území pečuje. Sraz v Hutích, u rekonstruovaného mostku nedaleko mostu na Dolním Žižkově. Je třeba se přihlásit nejpozději den předem.

Údolí Vrchlice – historie a současnost ekologicky cenného území. Přednáší Bc. Martin Starý z občanského sdružení Denemark, které o údolí Vrchlice pečuje.

Lidé a ptáci – nahlédněte do tajů ornitologického bádání. Přednáší ornitolog Mgr. Petr Veselý z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Nevšední savci České republiky. Přednáší zoolog Mgr. Jan Robovský z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jak se chovat, když najdeme zraněného živočicha? Přednáší Mgr. Šárka Tlustá, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy, která funguje v rámci Podblanického ekocentra ve Vlašimi.  

Kam se ubírá česká krajina? Krajina Kutnohorska a trendy jejího vývoje.

V rámci dlouhodobého vzdělávacího programu zaměřeného na přírodu a životní prostředí přednáší RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. z Katedry fyzické geografie a geoekologie Univerzity Karlovy v Praze.

Příroda ve městě. Jakou roli hraje zeleň v urbanismu? V rámci dlouhodobého vzdělávacího programu zaměřeného na přírodu a životní prostředí přednáší Ing. Vilém Řiháček z Ekologického institutu Veronica Brno.

Stromy – svědci umírajícího času. Proč jsou stromy mimo les důležité? Proč bychom je měli vysazovat a chránit? Přednášející: Ing. Markéta Flekalová – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

 ČLOVĚK A ZAHRADA - HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE. Historický vývoj vztahu člověka a zahrady od počátků civilizace do dnešní doby.

Zahrada. Zahrada vytvořená člověkem. Zahrada pro člověka.

Zahrada je neodmyslitelně spjata s lidmi, kteří ji budují, obývají a kteří v ní odráží své potřeby, hodnoty a postoje. Jak se tento vztah člověka a zahrady vyvíjel? Co můžeme vyčíst z podoby zahrad o společnosti, která jim dala vzniknout? Čím byla tehdejší společnost vedena k vytvoření právě takovýchto zahrad? Co říkají dnešní zahrady o současných lidech a čím je ovlivněna podoba moderních zahrad?

Dnešní člověk se stále více vzdaluje od přírody, na které je však existenčně závislý. Toto odcizení vede k zásadním problémům moderní civilizace, se kterými se musíme potýkat. Jak člověku přírodu znovu přiblížit? Možná právě vytváření kvalitních zahrad může být tím prvním krokem, mostem mezi moderním přetechnizovaným světem a přírodním prostředím, ze kterého člověk vzešel a které je podmínkou jeho života.

Přednášející: Ing. Lucie Tomcová z Katedry zahradní a krajinné architektury České zemědělské univerzity v Praze.

Zelená architektura. Zásady a trendy, příklady úspěšných realizací. přednášející: ENVIC – Environmentální informační centrum Plzeň – přednášející Václav Šváb

Pasivní domy. Zásady výstavby, poradenství. přednášející: RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., ředitelka Ekologického institutu Veronica Brno.

Alternativní zdroje energie pro stávající domy. Přehled možností, poradenství. přednášející: ENVIC – Environmentální informační centrum Plzeň – přednášející Václav Šváb.

Ekologicky šetrná domácnost. přednášející: Mgr. Adéla Petrová, CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) Praha

Moderní látkové pleny. přednášející: Ing. Ivana Hlobilová, www.latkovepleny.cz

Výlet - Kutnohorská naučná stezka. přednášející: Martin Starý, O.S. Denemark

Výlet - Druhá etapa naučné stezky - Kaňk. přednášející: Martin Starý, O.S. Denemark

I. víkendový ekomaraton na téma biopotraviny, příroda a zdraví + jarmark bio výrobků

PŘEDNÁŠKA Vše, co chcete vědět o biopotravinách, a nevíte, kde se zeptat. (Mgr. Kateřina Čapounová, Ministerstvo zemědělství ČR)

PŘEDNÁŠKA Ekologické zemědělství a jeho přínos pro společnost a ochranu biodiverzity v zemědělské krajině. (Mgr. Karolína Dytrtová, Bioinstitut Olomouc)

BIOJARMARK

PŘEDNÁŠKA Fairtrade a biokáva.  (Daniel Kolský, přední český znalec kávy z pražského Mamacoffee) ODLOŽENO

PŘEDNÁŠKA Co je zoorehabilitace? Příroda a zdraví - Jak může pomoci kontakt se zvířaty. (PhDr. Eva Filipová)

II. víkendový ekomaraton na téma Kam s odpadem

PŘEDNÁŠKA Odpad je surovina aneb Odpad vyhozený do popelnice zmizí z domácnosti, ale ne ze světa.

(Ing. Jan Šarapatka – Ekodomov Praha)

PŘEDNÁŠKA Nevoní vám popelnice? Třiďte bioodpad. Kompostování ve městě i na vesnici.

(Ing. Jan Šarapatka – Ekodomov Praha)

PŘEDNÁŠKA Odpadové hospodářství na Kutnohorsku. Jak funguje?

(Ing. Karel Brandejský – Městský úřad Kutná Hora Odbor životního prostředí)

EXKURZE DO TŘÍDÍRNY ODPADU: Pražské Sběrné dvory – třídička papíru, tetrapaku a centrum recyklace elektroniky. ZRUŠENO pro nedostatek zájemců 

ETIOPIE – pravlast kávy a současnost obchodu Fairtrade. Večer v kávové společnosti... Na téma pohovořil znalec kávy, realizátor obchodu pod značkou Fairtrade a nám velmi milý Daniel Kolský z pražské společnosti Mammacoffee, který se právě vrátil z cesty po této africké zemi.

EKOLOGIE - MÁ SMYSL? Jaké postavení má ekologie v současné společnosti? Existuje ekoterorismus? Co je z hlediska ekologie skutečnou hodnotou? Jak moc mám ekologii brát vážně? Přednáší MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti zdravotních rizik. 

 králíček obecný

vytvořilo Anawe